Wie we zijn

NextGen Church is begonnen met 2 stellen die in de zomer van 2018 bij elkaar kwamen in elkaars huizen. Destijds waren we lid van de Lighthouse Christelijk Centrum in Aken, Duitsland. Van daaruit begon onze groep te groeien en één voor één kwamen er meer mensen tot het punt waarop onze Pastor, Pastor Asien Kurniadi, ons uitdaagde om een ​​nieuwe kerk te beginnen in Maastricht.

Dus nu hebben we een nieuwe kerk geplant in Maastricht en onder Pastor Asien als onze Pastor en Lighthouse in Aken als onze moederkerk. We willen als internationale kerk veel mensen bereiken voor Jezus in Maastricht.

We zijn van plan een internationale kerk te zijn, tweetalig in onze diensten en meertalig in onze familie uit alle naties onder Christus.

Onze missie is om ware en vruchtbare discipelen op te voeden door middel van intense gemeenschap en discipelschap, die het licht voor de naties zullen worden.

Onze pijlers hiervoor zijn Discipelschap, Gemeenschap en Missie.

Zaterdag avond Dienst

Elke zaterdag is een feest voor Jezus. In de dienst loven we God, vieren we de overwinning van Jezus en zijn we blij met het heil en zijn trouw in ons leven. Onze dienst staat open voor de spontane werken van de Heilige Geest, die ons geestelijk leven levend maakt.

Aanbidding

In onze eredienst is er geen vaste vorm, volgorde of liturgie die je moet volgen. Iedereen is vrij om de Heer te loven en zijn liefde voor de Heer op zijn eigen manier te uiten.

Kinderdienst

Kinderen zijn heel waardevol voor ons. Ieder kind moet God persoonlijk leren kennen en Hem als Vader ervaren. Op dit moment bieden wij nog geen kinderdienst aan. Maar zodra de noodzaak zich voordoet, staan ​​we klaar om ermee te beginnen.

Vertaling

Onze dienst wordt uitgevoerd in het Engels en in het Nederlands.

Gemeenschap

Na de dienst hebben we gemeenschap en eten we samen. We zien dit als een essentieel onderdeel van kerk-zijn om samen tijd te hebben om gemeenschap te hebben. Als je voor de eerste keer bij ons komt, trakteren wij je op het eten

Connect groepen

God wil dat wij, Zijn kinderen, Hem en Zijn Koninkrijk niet alleen op zaterdag ervaren, maar ook in ons dagelijks leven. Daarom beperken we onze bijeenkomsten niet tot alleen de zaterdag; we ontmoeten elkaar ook gedurende de week in onze connectgroepen.

In deze kleinere groepen hebben we de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, samen God te prijzen, samen te bidden of gewoon tijd met elkaar door te brengen. Door deze verbondenheid leren we hoe we beter met God en met elkaar kunnen leven.

Op dit moment hebben we vier Connectgroepen:

  1. Onsite Groep: Elke donderdag om 19.00 uur ontmoeten we elkaar in ons gebouw. De groep wordt geleid in het engels en nederlands.
  2. Online Groep: Elke donderdagavond om 19.30 uur komen we online samen. Deze groep is ook in het Engels en Nederlands.
  3. Woensdagmiddag Groep: Deze groep komt elke twee weken samen op Varensdaal 4. De voertaal is Nederlands.
  4. Seniorengroep op zaterdag: Deze groep komt elke twee weken om 15.30 uur samen in ons gebouw en is specifiek voor senioren.

We kijken uit naar de mogelijkheid om in de toekomst nog meer groepen te vormen!